Start Rocznik 2017 (nr 63-74) Nr 63 Z historii Rabki. PANIE WIELOPOLSKIE str.11
Z historii Rabki. PANIE WIELOPOLSKIE str.11
Nr 63

Będąc wielokrotnym gościem Muzeum im. Władysława Orkana, dostrzegłem na jednej z okolicznościowych wystaw ornat mszalny ufundowany przez Elżbietę Wielopolską w 1823 r. dla kościoła w Rabce*. Kariera magnacka rodu Wielopolskich intrygowała mnie od dawna, gdyż u schyłki I Rzeczypospolitej ród ten należał do najpotężniejszych w kraju, czego dowodem było pełnienie przez Jana Wielopolskiego funkcji Kanclerza Wielkiego Koronnego za panowania króla Jana III Sobieskiego.


Lamus Dworski - zdjęcie Stanisława Borkowskiego, archiwum fot. Muzeum im. Wł.Orkana.

* - w tekście wydanym w tym numerze omyłkowo podano, że ornat ufundowano dla kościółka w Rabie Wyżnej. Za pomyłkę przepraszamy.