Start Rocznik 2017 (nr 63-74) Nr 63 Rok 2016 - gmina w liczbach str.13
Rok 2016 - gmina w liczbach str.13
Nr 63

Rada Miejska na 10. sesjach podjęła 76 uchwał.
- Burmistrz Rabki-Zdroju uczestniczyła w 10 sesjach, przygotowała 76 uchwał, 211 zarządzeń oraz 13 zarządzeń wewnętrznych.
- Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 20 974 pism

Zadania inwestycyjne
zrealizowano 45 zadań na kwotę 1 1455 915 zł

Pozyskane środki  zewnętrzne  - 3 467 762 zł

Ewidencja ludności i dowody osobiste:
Liczba:
- wydanych dowodów osobistych – 2283
- zameldowań na pobyt stały – 141 osób
- zameldowań na pobyt czasowy – 167 osób
- przemeldowań w obrębie gminy  – 153 osoby
- wymeldowań z pobytu stałego  – 62 osoby
- wymeldowań z pobytu czasowego  – 14 osób
- zgłoszeń wyjazdu z RP na pobyt stały – 11 osób

 

... i wiele, wiele innych....