Komu 1% str.16
Nr 63

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI  Z MUKOWISCYDOZĄ
KRS 0000064892

 

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI Szkoła w Rabce-Zdroju
KRS 0000054086

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
Koło w Rabce-Zdroju
KRS 0000365333