Start Rocznik 2018 (nr 75-86) Nr 76 Poznaj zasady segregacji str.9
Poznaj zasady segregacji str.9 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 12 lutego 2018 20:00

Każda nieruchomość otrzymuje indywidualny zestaw kodów kreskowych, dzięki którym będzie możliwa lepsza kontrola nad wykonywaniem usług przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne tj. m.in. czy odpady zostały odebrane zgodnie z harmonogramem oraz identyfikacja ilości i rodzaju odpadów odbieranych od mieszkańców, a także czy odpady zostały oddane zgodnie z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Kody kreskowe należy umieszczać na pojemnikach i workach z odpadami komunalnymi.
Odpady komunale segregowane należy umieszczać w workach dostarczanych przez firmę wywozową. Właściciele nieruchomości po całkowitym wypełnieniu worków są zobowiązani do ich zawiązania oraz naklejenia kodu kreskowego. Worki na odpady będą dostarczane przez firmę wywozową lub będą do odebrania w PSZOK-u oraz w UM  pok. 13.
WOREK ZIELONY przeznaczony na: szkło bezbarwne i kolorowe
Wrzucamy: tylko szkło opakowaniowe, czyli: butelki i słoiki po napojach i żywności, opakowania po kosmetykach zarówno ze szkła bezbarwnego, jak i kolorowego.
Nie wrzucamy: ceramiki, fajansu, porcelany, kryształów, szkła stołowego i żaroodpornego, luksferów (pustaków szklanych), szkła zbrojonego i okiennego, szkła okularowego, szyb samochodowych, luster, żarówek fluorescencyjnych i neonowych, butelek po produktach przemysłowych (np. rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin).
WOREK NIEBIESKI przeznaczony na: papier, w tym opakowania z papieru i tektury
Wrzucamy: gazety i czasopisma, prospekty, katalogi i reklamy, papierowe torby na zakupy, zużyte zeszyty, stare książki, mapy, papier biurowy i kserograficzny, kartony, tekturę i koperty.
Nie wrzucamy: tapet, zabrudzonego i zatłuszczonego papieru, papieru z folią lub domieszką tworzyw sztucznych, pieluch, artykułów higienicznych, worków po cemencie, papieru faksowego i termicznego, papieru przebitkowego (kalki), kartonów po mleku lub napojach.
WOREK BRĄZOWY przeznaczony na: odpady podlegające biodegradacji
Wrzucamy: odpady kuchenne ulegające biodegradacji (np. obierki), odpady zielone (np. liście, trawa, gałęzie).
Nie wrzucamy: mięsa, wędlin, kości, produktów w opakowaniach, kartonów po mleku lub napojach, odchodów zwierząt domowych (psów, kotów itp.).
WOREK ŻÓŁTY przeznaczony na: tworzywa sztuczne i metale
Wrzucamy: zgniecione plastikowe butelki po napojach i olejach spożywczych, płynach do mycia i chemii gospodarczej, plastikowe worki, kubki, torebki, reklamówki plastikowe opakowania po owocach i wyrobach garmażeryjnych, kartony po mleku i sokach, puszki po napojach i konserwach, naczynia do gotowania, metalowe narzędzia, pokrywki, drobny złom, kapsle i zakrętki, folia aluminiowa.
Nie wrzucamy: opakowań po lekach, olejach przemysłowych i farbach opakowań aerozolowych, styropianu i tworzyw piankowych, zabawek, sprzętu AGD, części samochodowych.
POJEMNIK I WOREK CZARNY przeznaczony na: zmieszane odpady komunalne
Wrzucamy: popiół oraz odpady pozostałe po segregacji, które nie znalazły się w wyżej wymienionych pojemnikach lub workach do selektywnej zbiórki oraz te, które nie należą do powyższych grup.
Nie wrzucamy: odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odpadów remontowo - budowlanych itp.
Ogólnodostępny PSZOK będzie zlokalizowany na terenie Gminy Rabka-Zdrój przy ul. Zaryte 141a (Sortownia Surowców Wtórnych) i będzie czynny w poniedziałek od 12.00 do 19.00, w pozostałe dni od wtorku do piątku od 8.00 do 14.00.
Do PSZOKU można dostarczyć: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne - w każdej ilości, zużyte baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe 1 m3 /osobę/ rok, lecz nie więcej niż 3 m3 /rok na nieruchomość, w przypadku nieruchomości wielomieszkaniowych, nie więcej niż 3 m3 /rok/mieszkanie,odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe wyłącznie w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji -1 m3 /osobę/ rok, lecz nie więcej niż 3 m3 /rok na nieruchomość, w przypadku nieruchomości wielomieszkaniowych nie więcej niż 3 m3/rok/mieszkanie, zużyte opony - 4 szt./rok na nieruchomość.