Start Rocznik 2018 (nr 75-86) nr 85 Kurenda - informator samorządowy str.5
Kurenda - informator samorządowy str.5 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 11 listopada 2018 14:01


Uchwały podjęte podczas XLVI sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 26 września 2018 r

  • UCHWAŁA NR XLVI/361/18  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok .
  • Uchwała Nr XLVI/360/18 w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka - Zdrój na lata 2018-2027
  • UCHWAŁA NR XLVI/359/18  w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Rabka-Zdrój
  • UCHWAŁA NR XLVI/358/18  w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rabka-Zdrój oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Rabka-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


Uchwały podjęte podczas XLVII sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 10 października 2018 r.:

  • UCHWAŁA NR XLVII/365/18  w sprawie: rozpatrzenia skargi S.K. z dnia 20 sierpnia 2018 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju: 27.08.2018r.) na bezczynność kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
  • UCHWAŁA NR XLVII/364/18 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
  • Uchwała Nr XLVII/363/18 w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka - Zdrój na lata 2018-2027
  • UCHWAŁA NR XLVII/362/18  w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/237/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego


Raport oświatowy
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2017/2018 była jednym z głównych punktów środowej sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.
Prezentacja:   www.gmina.rabka.pl/download/507

Współpraca z OPP
Rada Miejska w Rabce-Zdroju przyjęła podczas  sesji w dniu 10 października Roczny Program Współpracy Samorządu Gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.

Małopolska inwestuje w odnawialne źródła energii
Prawie 6 tysięcy urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej zostanie zakupionych i zainstalowanych w 35 gminach województwa małopolskiego, w tym również 172 w gminie Rabka-Zdrój w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Drugie spotkanie ws. programu Czyste Powietrze
Rabka-Zdrój przystąpiła do rządowego programu Czyste Powietrze. Drugie spotkanie z mieszkańcami zainteresowanymi programem odbyło się w Urzędzie Miejskim  w dniu 23 października.
Więcej o programie  "Czyste powietrze? https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

Dofinansowanie wymiany kotłów w Gminie Rabka-Zdrój w ramach Programu PONE
W dniu 18 października 2018 r. w siedzibie WFOŚiGW w Krakowie zostały podpisane umowy z Gminą Rabka-Zdrój w ramach dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w ramach ?Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego? edycja 2018.


Podhalańska wyremontowana
Zakończył się remont ulicy Podhalańskiej w Rabce-Zdroju. Droga była remontowana na odcinku od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do torów kolejowych. Roboty objęły wymianę nawierzchni, montaż krawężników i budowę odwodnienia ulicy. Prace były prowadzone na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.

Remont stadionu
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłosił przetarg na modernizację stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Jana Pawła II.

Burmistrz w gronie najlepszych samorządowców
Burmistrz Rabki-Zdroju Ewa Przybyło znalazła się w gronie samorządowców nagrodzonych w plebiscycie "Gazety Krakowskiej" i Dziennika Polskiego" na Najlepszego Burmistrza Małopolski.


Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli
Na mocy umowy między Urzędem Miejskim w Rabce-Zdroju a Województwem Małopolskim, do przedszkoli na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój trafiły oczyszczacze powietrza Olansi HealthCare CO Ltd  i materiały informacyjno-edukacyjne.