Start Rocznik 2022 (nr 123-134) nr 128 Kurenda - informator samorządowy str.6
Kurenda - informator samorządowy str.6 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 czerwca 2022 11:46

Uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju podjęte podczas LII Sesji w dniu 25 maja 2022r

 • Uchwała Nr LII/423/22 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej

 • Uchwała Nr LII/422/22 w sprawie stwierdzenia rezygnacji członka ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

 • Uchwała Nr LII/421/22 w sprawie stwierdzenia rezygnacji członka ze składu Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

 • Uchwała nr LII/420/2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój.

 • Uchwała Nr LII/419/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • Uchwała Nr LII/418/22 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/371/21 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

 • Uchwała Nr LII/417/22 w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ograniczonego zarządzania drogą krajową w granicach pasa drogowego nr DK 28 w m. Rabka-Zdrój w km 71 + 586 oraz DK 47 w m. Chabówka w km 1+575.

 • Uchwała Nr LII/416/22 w sprawie : ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP z terenu Gminy Rabka - Zdrój, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

 • Uchwała Nr LII/415/22 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu

 • Uchwała Nr LII/414/22 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w pod-wyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rabka-Zdrój działającej pod firmą „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce-Zdroju poprzez wniesienie przez Gminę Rabka–Zdrój wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości

 • Uchwała Nr LII/413/22 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

 • Uchwała Nr LII/412/22 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.

 • Uchwała Nr LII/411/22 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

 

Uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju podjęte podczas LI Sesji w dniu 28 kwietnia 2022r

 • Uchwała Nr LI/410/22 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej

 • Uchwała Nr LI/410/22 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej

 • Uchwała Nr LI/409/22 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 12 stycznia 2022r.

 • Uchwała Nr LI/409/22 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 12 stycznia 2022r.

 • Uchwała NR LI/408/22 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

 • Uchwała Nr LI/407/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • Uchwała Nr LI/406/22 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

 

Uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju podjęte podczas L Sesji w dniu 13 kwietnia 2022r

 • Uchwała Nr L/405/22 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

 • Uchwała Nr L/404/22 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

 • Uchwała Nr L/403/22 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka ze składu Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Gospodarki Odpadami Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

 • Uchwała Nr L/402/22 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

 • Uchwała Nr L/401/22 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 • Uchwała Nr L/400/22 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

 

 

- Dzień 27 maja uchwalony został przez Sejm RP w 2000 roku „DNIEM SAMORZĄDOWCA”. Z tej okazji wszystkim osobom, które współtworzą nasz samorząd, które pracowały i pracują dla dobra lokalnej społeczności i na rzecz "Małych Ojczyzn" w imieniu swoim własnym oraz kierownictwa urzędu pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Pracownikom Samorządowym Urzędu Miejskiego Rabce-Zdroju, gminnych jednostek organizacyjnych, Radnym, Sołtysom i Radom Sołeckim, Radom Osiedl.

- Urząd Miejski w Rabce-Zdroju wydał ulotkę w której można znaleźć wszystkie najważniejsze informacje dotyczące inwestycji, pozyskanych środkach zewnętrznych, budżetu gminy, edukacji, wydarzeń kulturalnych i planów na przyszłość. https://gmina.rabka.pl/download/1349

- W dniach 5-6 maja br. prezydenci, wójtowie i burmistrzowie gmin uzdrowiskowych obradowali w uzdrowisku Sopot. W obradach uczestniczył również Burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP zrzesza 45 gmin, które posiadają na swoim terenie uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowej, albo też pretendują do uzyskania statusu uzdrowiska.

- W Rabce-Zdroju, na zaproszenie rabczańskiego samorządu, gościł Jacek Osuch - sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz pełnomocnik rządu ds. infrastruktury sportowej. Minister zapoznał się z inwestycjami sportowymi zrealizowanymi w uzdrowisku ze wsparciem rządowych środków.

- Choć do całkowitego zakończenia inwestycji pozostało jeszcze trochę czasu, a robót do wykonania niemało, to główna inwestycja, czyli most na Poniczance, jest już praktycznie gotowa. Wykonawca wybudował już nową przeprawę przez rzekę i przystępuje do prac wykończeniowych na moście oraz kontynuacji prac w jego obrębie, w tym. m.in. budowy nowych dróg dojazdowych, od strony Nowego Światu i ul. Do Pociesznej Wody.

- Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozstrzygnął przetarg na przebudowę ulicy Brzozowej. Umowa na jej wykonanie podpisana została z konsorcjum firm: OMEGA Zakład Sieci Wod.-Kan. Sp. z o.o. z Krakowa oraz OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych z Rudy Śląskiej. Wartość zaplanowanych robót to 990 131,97 zł. Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę ulicy, od skrzyżowania z ul Orkana do ul. Pocztowej. W związku z pracami ulica Brzozowa jest zamknięta do 30 czerwca w godz. 7.30-17.00.

- Dobiega końca pierwszy etap budowy nowej remizy OSP w Ponicach. Budynek już stoi, został przykryty dachem, zamontowano okna i wykończono wieżyczkę. Do wykonania zostały m.in. prace wykończeniowe w środku, elewacja i zagospodarowanie terenu.

- „Moje ciepło” - to program skierowany do osób fizycznych będących właścicielami nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
Więcej informacji na stronie: https://www.wfos.krakow.pl/program-moje-cieplo/

- Przypominamy, że każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego, lub niemieszkalnego, w tym lokali usługowych, czy przemysłowych, ma ustawowy obowiązek złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklarację należy złożyć do końca czerwca bieżącego roku w formie elektronicznej lub papierowo w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna nakładana na właściciela nieruchomości.

- 10,21 mln zł trafi do gminy Rabka-Zdrój na poprawę efektywności energetycznej 8 gminnych budynków użyteczności publicznej (w tym przedszkola i szkół podstawowych) oraz termomodernizację budynków szpitala miejskiego. 9 maja w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju odbyło się oficjalne przekazanie dotacji. W spotkaniu udział wzięli: burmistrz Leszek Świder, wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka, posłanka Anna Paluch, posłowie Arkadiusz Mularczyk i Jan Duda, wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, prezes WFOŚiGW Kazimierz Koprowski, prezes rabczańskiego szpitala Witold Latusek, radny wojewódzki Bogdan Pęk oraz wiceburmistrz Małgorzata Gromala i radni Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z przewodniczącym Piotrem Żółtkiem.

- Gmina Rabka-Zdrój w ramach Programu Czyste Powietrze udziela dotacji w wysokości wynoszącej nawet do 69 tys. zł na wymianę starych kotłów i docieplenie budynków. Chcąc uzyskać więcej informacji lub skorzystać z oferty programu Czyste Powietrze należy udać się do Gminnego Punktu Konsultacyjnego w budynku Urzędu Miejskiego w Rabce, przy ul. Parkowej 2. Konsultant doradzi wybór odpowiedniej opcji, pomoże skompletować potrzebne dane, ponadto rozliczy wniosek o płatność.

- Gmina Rabka-Zdrój pozyskała 4,9 mln zł na przebudowę i modernizację dróg na terenie Rabki-Zdroju wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja czwarta - Polskie Uzdrowiska. Samorząd w ramach pozyskanej dotacji zamierza przeprowadzić kilka ważnych inwestycji.