Start Rocznik 2014 (nr 28-39) nr 36 O nauczaniu pod zaborami str.11
O nauczaniu pod zaborami str.11 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 11 października 2014 20:29

Żeby pisać o wydarzeniach, które miały miejsce w latach bardzo odległych, historycznie ważnych, trzeba szukać wyłącznie materiałów źródłowych, a więc archiwalnych – zachowanych w księgach państwowych i kościelnych kronikach, jeśli takie były prowadzone i są dostępne. Z przyczyn naturalnych nie można przeprowadzić wywiadu, rozmowy z tymi, których już nie ma...

Mając zamiar dotrzeć do informacji z czasów rozbiorów Polski oraz sytuacji nauki szkolnej na szczeblu podstawowym, zwłaszcza w małych miejscowościach i wioskach, rozpoczęłam poszu-kiwania w literaturze i materiałach opartych na źródłach pisanych i drukowanych. Moje zaintere-sowanie tym tematem wynika po prostu z pragnienia poznania historii w wyżej wspomnianym temacie; z racji wykształcenia i pracy zawodowej w szkolnic-twie na różnych poziomach organizacyjnych – od przedszkola po kształcenie przyszłych pedagogów w studium nauczycielskim. Docieranie do różnych archiwów ze względu na wiek sprawia mi już pewną trudność,  jednak wśród pozycji wydanych w samej Rabce znalazłam wiele cennych informacji, dzięki którym mogłam napisać ten artykuł.


Szkoła w Słonnem - pocztówka z 1913 roku


Szkoła w Słonem  zdjęcie z 1930 roku ze zbiorów P.Kuczaja.

Budynek szkoły powszechnej z 1890 roku. Źródło - historiarabki.blog