Start Rocznik 2015 (nr 40-50) nr 50 Spacery po Rabce str. 9
Spacery po Rabce str. 9 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 11 grudnia 2015 16:02

Miesiąc temu Klub Radnych „Nasze Miasto” skierował do wojewody pismo, w którym domagał się unieważnienia uchwał podjętych podczas XIV sesji Rady Miejskiej z powodu niezachowania terminu powiadamiania o posiedzeniu Rady. Wojewoda przyznał rację radnym Klubu co do terminu informowania o posiedzeniach Rady, natomiast nie podzielił ich przekonania o nieważności uchwał podjętych podczas tych obrad. A zatem wszystkie uchwały Rady z XIV sesji,  przedstawione w Kurendzie Samorządowej w poprzednim numerze, są obowiązujące.

Piotr Kolecki: Pani burmistrz, różnice zdań między zwolennikami obecnej większości w naszej Radzie a jej opozycją są naturalne, a nawet mogą skutkować pozytywnymi działaniami. Niestety, podczas obrad dochodzi także do konfliktów personalnych, np. między Panią a przewodniczącym Klubu Nasze Miasto, radnym Rafałem Hajdyłą. Jakby tego było mało, radni Klubu podczas ostatniej sesji odczytywali  pisma od mieszkańców Rabki, w których ich autorzy zarzucają Przewodniczącej Rady, a także Pani kłamstwa, wprowadzanie w błąd mieszkańców...