Kurenda - informator samorządowy str.5 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 12 lutego 2018 19:52

Basen do wynajęcia
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłosił przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości przy ul. Do Pociesznej Wody zabudowanej niecką basenu kąpielowego (otwartego) o pow. użyt. 1105,50 m2 wraz z zapleczem-budynkiem o pow. użyt. 593,99 m2. Przetarg odbędzie się dnia 23 lutego 2018 r.  o godz. 10.00  na sali obrad Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 11379,05 zł. (brutto).
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rabce - Zdroju (pok. nr 11), w godz. od 8.00. do 15.00, tel. ( 0 - 18 ) 26 - 80 - 470, wew. 304 lub ( 0 - 18 ) 26 - 80 - 469.


Osobowość Rabki-Zdroju ? czas na zgłoszenia
Do końca marca można zgłaszać kandydatów do tytułu Osobowość Rabki-Zdroju.
Regulamin Nagrody i formularz wniosku na stronie internetowej www.rabka.pl.


Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej
Informuje się, że Gmina Rabka-Zdrój w ramach budowy u mieszkańców mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, przystąpiła do partnerstwa 35 gmin z Małopolski w celu realizacji projektu pn.: ?EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej lub wypełnić je w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, pok. Nr 13.
Sprawę prowadzi Stanisław Kiersztyn, tel. 18 26 80 473.


Geoportal dla wszystkich
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu udostępniło Geoportal Powiatu Nowotarskiego.
Geoportal dostępny  na stronie nowotarski.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice+OSM+


Ruszy budowa kanalizacji w Ponicach i Rdzawce
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozstrzygnął przetarg na budowę kanalizacji w Ponicach i Rdzawce. O zamówienie ubiegały się trzy firmy - wygrała EKOINSTAL z Suche Beskidzkiej, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Koszt robót wyniesie nieco ponad milion złotych.


Sprawozdanie z działalności JRG w Rabce-Zdroju za 2017 r.
W 2017 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Rabce-Zdroju służbę pełniło 41 strażaków, a wśród nich 7 oficerów, 10 aspirantów i 24 podoficerów. Dowódcą JRG jest st. kpt. Jacek Fic, a jego zastępcą kpt. Adam Rokosz.


Rok pomocy potrzebującym
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju podsumował swoją działalność w 2017 roku. Zadaniem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2017 r.
Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju koncentruje się na gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu zbiorów bibliotecznych, a także na upowszechnianiu literatury pięknej   i czytelnictwa.
Na dzień 31 grudnia 2017 r. księgozbiór biblioteki liczył 27 948 książek. W 2017 roku zakupiono 1 031 woluminów= 554 książek dla dorosłych + 477 książek dla dzieci na łączną kwotę 23 084,86 złotych. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu ?Zakup nowości wydawniczych do bibliotek? pozyskano 12 220 złotych, dzięki którym zakupiono 523 książki.
Liczba czytelników w 2017 r. wynosiła 2 405, wzrost czytelnictwa w stosunku do 2016 r. o 264 osoby, którym wypożyczono 38 529 książek.

Punkt Informacji Turystycznej analizuje
Analiza statystyk prowadzonych w Punkcie Informacji Turystycznej, który mieści się w zabytkowym budynku dworca kolejowego PKP, wskazuje, że w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba odwiedzających go osób wzrosła z 8079 do 9057 osób, w tym około 350 turystów zagranicznych z Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Litwy i Włoch, ale pojawiło się również kilku turystów z Chin.Rekordowy rok w kinie Śnieżka
76 tysięcy widzów gościło w 2017 r. w Kinie  "Śnieżka" na 1887 seansach! Największą frekwencję odnotowaliśmy w lutym - 9265 widzów a najwięcej seansów było w lipcu (194) i w sierpniu (190).