Start Rocznik 2021 (nr 111-122) nr 111 Kurenda - Informator samorządowy str.6
Kurenda - Informator samorządowy str.6 PDF Drukuj Email

 • Uchwały podjęte podczas XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 25 listopada 2020r.

- Uchwała Nr XXVIII/246/20 w sprawie przyjęcia i realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rabka-Zdrój na lata 2021 ? 2025

- Uchwała Nr XXVIII/245/20 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla Sołtysów z terenu Gminy Rabki ? Zdroju.

- Uchwała Nr XXVIII/244/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rabce ? Zdroju w trybie przetargowym

- Uchwała Nr 243/XXVIII/20 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój na lata 2020 - 2030

- Uchwała Nr XXVIII/242/20 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

- Uchwała Nr XXVIII/241/20 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

- Uchwała Nr XXVIII/240/20 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- Uchwała Nr XXVIII/239/20 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/237/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 maja 2017r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego

- Uchwała Nr XXVIII/238/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rabka-Zdrój

- Uchwała Nr XXVIII/237/20 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/155/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodaro-wanie odpadami komunalnymi

- Uchwała Nr XXVIII/236/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

- Uchwała Nr XXVIII/235/20 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała Nr XXVIII/234/20 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty

- Uchwała Nr XXVIII/233/20 w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 

 • Rada Miejska uchwaliła budżet
  Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwaliła budżet gminy na 2021 roku. Mimo pandemii, jest on stabilny i proinwestycyjny. Urząd miejski i podległe jednostki mają zabezpieczone niezbędne środki finansowe na realizację powierzonych im zadań. Zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia i dotacje. Część budżetu została przeznaczona na konieczne inwestycje i wydatki majątkowe. Dochody budżetu zostały ustalone na poziomie 84,7 mln zł, a wydatki ? 92 mln zł. Wydatki i zakupy inwestycyjne sięgną 17,7 mln zł.
 • Rabka-Zdrój uzdrowiskiem
  Dobre wieści spłynęły z Warszawy. Minister Zdrowia potwierdził spełnienie przez obszar uzdrowiska Rabka-Zdrój wymagań określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, co skutkuje możliwością prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za uzdrowisko. Minister zaakceptował sporządzony przez gminę operat uzdrowiskowy Uzdrowiska Rabka-Zdrój i potwierdził, że miasto spełnia wymagania dla gmin uzdrowiskowych.
 • Konsultacje wstępnych projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Chabówka, Ponice i Rdzawka
  Burmistrz Rabki-Zdroju zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących wstępnych projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Chabówka, wsi Ponice oraz wsi Rdzawka.
  Rysunki wstępnych projektów planów udostępnione będą na gminnym portalu mapowym: - https://www.sip.gison.pl/rabkazdroj_konsultacje
  oraz w miejscowościach:
  - Chabówka ? w budynku remizy OSP,
  - Ponice ? w budynku Szkoły Podstawowej,
  - Rdzawka ? w budynku Szkoły Podstawowej.
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
  Odbiorca odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Rabka-Zdrój informuje, iż od 1 stycznia 2021 roku wejdą w życie nowe harmonogramy wywozu nieczystości stałych w sołectwach Chabówka, Ponice i Rdzawka oraz na terenie miasta Rabka-Zdrój. Właściciele posesji proszeni są o zapoznanie się z nowym harmonogramem i dostosowanie się do rozkładu odbioru odpadów. Prosimy pojemniki/worki wystawiać do godz. 7.30. W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 18 2680473.
  Uwaga! Zmiana w harmonogramie wywozu odpadów na rok 2021 dla ulic: Bystra i Spokojna. Zgodnie z harmonogramem na rok 2021 odpady z ul. Bystrej odbierane będą w Piątek. Zgodnie z harmonogramem na rok 2021 odpady z ul. Spokojnej odbierane będą w poniedziałek.
  Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych:
  sołectwa - www.gmina.rabka.pl/download/998
  Rabka-Zdrój - www.gmina.rabka.pl/download/1001
 • Rabka w Euroregionie Tatry
  Rada Miejska w Rabce-Zdroju, na wniosek burmistrza Leszka Świdra, podjęła uchwałę o przystąpieniu gminy do Euroregionu Tatry. To stowarzyszenie, które skupia 31 jednostek samorządowych, w tym 28 gmin i miast oraz 3 powiaty.
 • Nabór uzupełniający do projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski
  Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, że gmina Rabka-Zdrój rozpoczyna realizację kolejnej inwestycji proekologicznej, tj. projektu pn. ?Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski? ? zwanego dalej Projektem, z pozyskanych środków zewnętrznych, dofinansowujących na obiektach prywatnych montaż ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła. Poziom dofinansowania wynosi 60% (minus podatek VAT).
 • Anna Gąsior powołana na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
  Anna Gąsior odebrała podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Rabce ? Zdroju akt powołania na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju na kadencję od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r.
 • Te firmy odśnieżają drogi i chodniki
  Usługi na kompleksowe zimowe utrzymanie chodników oraz ciągów pieszych w sezonie zimowym 2020-2021 świadczą :
  - na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz na terenie Sołectw Chabówka, Ponice i Rdzawka Zakłady Komunalne oraz F.H.U. Kośmider,
  - na Słonem - firma usługowa Stanisław Wójciak;
  - drogi w Zarytem, Chabówce odśnieża firma JURTEX Teresa Paternoga,
  - w Ponicach firma ?Markop?,
  - w Rdzawce - firma Starmach.
  Wszelkie uwagi i zapytania prosimy kierować telefonicznie 18 2692000 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Zmiany w Programie Czyste Powietrze
  Od 1 stycznia 2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nie będzie udzielać dofinansowań dla kotłów na paliwa stałe. Zmiana w zasadach finansowania wynika z przyjętego dnia 28 września 2020r. przez Sejmik Województwa Małopolskiego Nowego Programu Ochrony Powietrza. Realizacja Programu nie może być sprzeczna z zapisami prawa miejscowego, a więc od początku 2021 roku nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania na kotły zasilane paliwem stałym (węgiel/ekogroszek) ze środków publicznych.
 • Nowe urządzenia w Szpitalu Miejskim
  Informujemy, że udało nam się wyposażyć Pracownię Endoskopową od podstaw w nowoczesny sprzęt do badań gastroskopowych i kolonoskopowych. Całość inwestycji kosztowała 380 tyś zł.
  Szpital Miejski w Rabce-Zdroju wzbogacił się także o dwa nowe urządzenia do wysokoprzepływowej terapii tlenowej. - Na nasz apel, po raz kolejny, odpowiedzieli ludzie, którzy pomoc innym mają w sercu ? informuje lecznica na swoim profilu na Facebooku. - Bardzo wszystkim dziękujemy. Szczególnie serdecznie dziękujemy firmie BLACHOTRAPEZ za darowiznę w wysokości 100 000 zł. Lokalna firma po raz kolejny pokazała, że podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców swoich rodzinnych stron jest dla niej priorytetem.
 • Tężnia z nowym dachem
  Zakończył się remont Tężni Solankowej w rabczańskim Parku Zdrojowym. Roboty polegały na wymiana pokrycia dachowego na obu budynkach, które wchodzą w jej skład - tężni i kawiarni.
 • Postępy na budowie sali gimnastycznej
  Kończy się kolejny etap budowy sali gimnastycznej przy szkole w Chabówce. Prace murarskie dobiegają końca, pozostało tylko zamurować boczną ścianę, która służyła do transportu betonu i materiałów budowlanych.
 • Nowa droga na Traczykówce
  Zakończył się remont drogi na Traczykówce. Przebudowywany był odcinek o długości prawie 350 metrów. Inwestycję, na zlecenie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, realizowała rabczańska firma Kośmider.
 • Przywrócenie 100 proc. zasiłku chorobowego dla medyków
  Osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych zarówno pracownicy medyczni, jak i niemedyczni, osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej mają prawo do 100% zasiłku chorobowego. Na podwyższony zasiłek mogą również liczyć strażacy ochotnicy.
 • Umów wizytę w urzędzie skarbowym ? nowa usługa KAS rusza w całym kraju
  ?Umów wizytę w urzędzie skarbowym? i nowy model obsługi podatników dostępny jest już w całym kraju. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie wymaga wcześniejszego umówienia.
 • ZUS: trzeba będzie rejestrować umowy o dzieło
  Od 1 stycznia 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji umów o dzieło. O zawarciu takiej umowy należy poinformować ZUS wypełniając prosty wniosek, który możemy przesłać drogą elektroniczną - za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).