Start Nr 123 Przez pryzmat wartości str.15
Przez pryzmat wartości str.15

Święta, święta i po świętach… ale jeszcze o świętach. Boże Narodzenie jest papierkiem lakmusowym współczesnej laicyzacji. Na razie nie widać żadnych możliwości zmiany tego trendu kulturowego – powiedział w świątecznym w wywiadzie ks. prof. Andrzej Kobyliński, filozof, kierownik Katedry Etyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.