Start Nr 126 Kurenda - koronawirus str.3
Kurenda - koronawirus str.3

28 marca zniesiony został obowiązek noszenia maseczek. Nie dotyczy to jednak podmiotów leczniczych, w szpitalach, przychodniach, poradniach, ośrodkach zdrowia, hospicjach, ośrodkach leczenia uzdrowiskowego, zakładach opiekuńczo-leczniczych i rehabilitacyjnych a także w aptekach. Zniesiona została także izolacja domowa, kwarantanna dla współdomowników i kwarantanna graniczna.