Start Nr 129 Spacery po Rabce str.9
Spacery po Rabce str.9

Rada Miejska udzieliła burmistrzowi votum zaufania, a następnie uchwaliła absolutorium za wykonania budżetu. Innymi słowy, w wyniku wnikliwej analizy zgodności finansowej w realizacji budżetu, Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w tabelkach przychodów i wydatków wszystko się zgadza, a Rada na specjalnym posiedzeniu podjęła uchwałę w sprawie absolutorium. Ale czym innym jest wyrażenie oceny za realizację budżetu, a czym innym ocena działalności burmistrza jako gospodarza gminy. I gdybym ja miał taką ocenę wystawić, to miałbym z tym problem. Bo z jednej strony realizowane są duże inwestycje, takie jak drogi, budynki dla Ochotniczych Straży Pożarnych we wszystkich sołectwach, rozbudowa szkół i budowa przyszkolnych placów zabaw. Ale to obowiązek każdej władzy lokalnej i burmistrz ma na to pieniądze zarówno z miejskiej kasy, jak i z różnych programów celowych, którymi obdarowuje gminę władza centralna. Z drugiej strony jest „bycie gospodarzem”. A szczególnie gospodarzem gminy o charakterze turystyczno-uzdrowiskowym. Nasza gmina nie jest miasteczkiem, w którym prosperują różne zakłady przemysłowe czy fabryki, a władza lokalna ma tym zakładom umożliwić szeroko pojęte funkcjonowanie, począwszy od infrastruktury komunikacyjnej, po przychodnie zdrowia, szkoły i przedszkola dla dzieci pracowników. Rabka-Zdrój sama w sobie jest dużym zakładem pracy i oprócz wymienionych, już zrealizowanych zadań, władza musi dbać o ten zakład. I tu burmistrz musi wykazać się „gospodarskim okiem”. Ma do tego oczywiście odpowiednie służby, ale czasem musi tym służbom wskazać nawet drobne problemy. Ja sam wielokrotnie zwracałem uwagę zarówno w rozmowie z burmistrzem, jak w Spacerach na takie nie wymagające prawie żadnych nakładów finansowych problemy do rozwiązania. Niestety większość nadal nie została zrealizowana, co nie najlepiej świadczy o gospodarzach gminy.

Póki co jednak cieszmy się latem, kolejnym, mam nadzieję udanym sezonem turystycznym, na który Centrum Kultury, Sportu i Promocji przygotowało wiele przedstawionych poniżej atrakcji.