Start
Kurenda - informator samorządowy str.6 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 08 marca 2023 18:30
 • Uchwały Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju podjęte podczas LXIII Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w dniu 22 lutego 2023 r.:
  - Uchwała LXIII/489/23 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rabka-Zdrój na rok 2023,
  - Uchwała LXIII/490/23 w sprawie: rozpatrzenia skargi z 13 grudnia 2022 r. (data wpływu) na Burmistrza Miasta Rabki-Zdroju, w związku z nie-wykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za pośrednictwem usług danych przestrzennych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa opatrzonej Nr Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.3.2022,
  - Uchwała LXIII/491/23 w sprawie: rozpatrzenia skargi z 14 grudnia 2022 r. (data wpływu) na działalność Burmistrza Rabki-Zdroju dotycząca niewłaściwego odśnieżania ulic w Rabce-Zdroju opatrzonej Nr Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.4.2022,
  - Uchwała LXIII/492/23 w sprawie: przyjęcia rezolucji dotyczącej poparcia Apelu o pozostawienie Muzeum Orderu Uśmiechu w Rabce-Zdroju

 • Rok 2022 zdeterminowany był w dużej mierze wybuchem wojny w Ukrainie. Przed naszym miastem stanęło zadanie udzielenia pomocy, schronienia oraz wsparcia osobom, które przybyły do Rabki-Zdroju w związku z działaniami wojennymi. Jak już kilkukrotnie podkreślałem sądzę, że jako samorząd, jak i społeczeństwo wywiązaliśmy się z tego zadania bardzo dobrze. Rabczanie okazali ogromne wsparcie. Szczególnie, że przybyli do nas w dużej mierze uchodźcy najbardziej bezbronni – mamy z dziećmi.
  ...
  Krótka statystyka:
  Przebywających na terenie Gminy Rabka-Zdrój obywateli Ukrainy - zarejestrowano 3000 osób
  ...

 • Burmistrz Leszek Świder przedstawia pełną informację na temat działań w sprawie wystąpienia osuwiska i pęknięcia jezdni na ulicy Zakopiańskiej w Rabce-Zdroju.

 • Wśród małopolskich samorządów, które otrzymały dofinansowanie na modernizację infrastruktury drogowej, znalazła się gmina Rabka-Zdrój.

 • Gmina Rabka-Zdrój corocznie dopłaca do gminnej oświaty. Aby zmniejszyć rosnące wydatki samorządu na ten cel, burmistrz Leszek Świder wystąpił o środki zewnętrzne dla naszych szkół. Celem tych wniosków jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkół, wprowadzenie dodatkowych zajęć i uatrakcyjnienie uczniom pobytu w szkole, a także zakup potrzebnego sprzętu i komputerów - informuje włodarz gminy...

 • ŚCRU w Rabce-Zdroju informuje, że w ramach swojej działalności otwiera Poradnię Rehabilitacyjna i Poradnię chorób metabolicznych dla dzieci i dorosłych. W/w Poradnie opieką medyczna obejmą m. innymi mieszkańców Rabki, gminy Rabka i okolicznych gmin.

 • Informacja Straży Miejskiej w Rabce-Zdroju z wykonywanych czynności w roku 2022

 • Podsumowanie działalności Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rabce-Zdroju za 2022 r.

 • Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju

 • Do końca marca można zgłaszać kandydatów do tytułu Osobowość Rabki-Zdroju. Nagrodę przyznaje się za wybitne osiągnięcia na arenie międzynarodowej i krajowej w dziedzinie oświaty, kultury, sportu i turystyki za rok ubiegły oraz za całokształt działalności w dziedzinie społecznej, zdrowia oraz w sferze przedsiębiorczości.

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju informuje, że 20 grudnia 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687).

 • Małopolska zyska nowe połączenie, dzięki modernizacji linii kolejowej Chabówka – Nowy Sącz. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły kolejny przetarg na odcinek: Rabka Zaryte – Mszana Dolna.