Start Nr 138 Informator alergologiczny str.11
Informator alergologiczny str.11

KWIECIEŃ-MAJ - nadal pylić będą olsza i leszczyna, których pyłek zalicza się do grupy o dużym zagrożeniu klinicznym. Pyłek tych drzew uczula już przy stężeniu 20-30 jednostek. Maksymalne stężenie pyłku leszczyny występuje w połowie marca i wynosi średnio 37 jed., natomiast maksymalne stężenie pyłku olszy wynosi średnio 188 jed. Pylić także do połowy maja będzie brzoza, zaliczana do grupy o bardzo dużym zagrożeniu klinicznym, a stężenie jej pyłku jedynie przez kilka dni może przekroczyć wartości wysokie.