Start
Kurenda - informator samorządowy str.6 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 10 maja 2023 14:28

 

 • Uchwały podjęte podczas LXIV posiedzenia Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 marca 2023r.:
  Uchwała Nr LXIV/497/23 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju na 2023rok.
  Uchwała Nr LXIV/496/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/03 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Rabka – Zdrój
  Uchwała Nr LXIV/495/23 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój
  Uchwała Nr LXIV/494/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
  Uchwała Nr LXIV/493/23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój na 2023 r.

 • Jest już gotowy Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za 2022 rok. Znajdziemy w nim szerokie informacje na temat całej gminy, jej mieszkańców, samorządu, sytuacji w oświacie, kulturze czy sporcie. Raport o stanie Gminy:
  https://gmina.rabka.pl/download/1611

 • Ogłoszenie z dnia 12.04.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka-Zdrój z wyłączeniem strefy „A” ochrony uzdrowiskowej dla części obszaru miasta:
  - Rabka- Zdrój - „Rabka-Zdrój Zaryte” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wersja PDF - https://bip.malopolska.pl/api/articles/2263893/pdf
  Wersja XML - https://bip.malopolska.pl/api/articles/2263893/xml
  Wszystkie załączniki - https://bip.malopolska.pl/api/articles/2263893/zip-attachments
  - „Rabka-Zdrój Centrum” wraz z prognozą oddziały-wania na środowisko
  Wersja PDF - https://bip.malopolska.pl/api/articles/2263947/pdf
  Wersja XML - https://bip.malopolska.pl/api/articles/2263947/xml
  Wszystkie załączniki - https://bip.malopolska.pl/api/articles/2263947/zip-attachments

 • Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozstrzygnął przetarg na rewitalizację Rynku. Wygrała firma P.H.U. POTOCZAK ze Skawy, która dała najkorzystniejszą cenę za wykonanie prac - 4,7 mln zł.

 • Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozstrzygnął przetarg na termomodernizację budynku przedszkola w Chabówce. Roboty zrealizuje Zakład Ogólnobudowlany Plaszczak Andrzej z Kojszówki, a ich koszt to 1,1 mln zł.

 • Budynek Zakładów Komunalnych przy ulicy Kilińskiego zmieni swoje oblicze. Urząd Miejski rozstrzygnął przetarg na jego kompleksową termomodernizację. Na wykonawcę Urząd Miejski w Rabce-Zdroju wybrał firmę Genner z Radomia, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu. Koszt prac wyniesie ok. 1,1 mln zł.

 • Urząd Miejski w Rabce-Zdroju wyłonił firmę, która zajmie się termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Jana Pawła II. Prace zrealizuje Inare Sp. z o.o. z Krakowa za cenę 2 830 757,51 zł.

 • Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) w zw. z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:
  1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:
  - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rabce-Zdroju oraz
  - Publicznego Przedszkola w Chabówce.

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informują, że uruchomiony został piąty nabór wniosków o dofinansowanie w programie „Mój Prąd” (PPMP5). W piątej edycji programu nadal wspierane jest finansowanie prosumentów, którzy wytwarzają energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych.

 • Na mocy porozumienia o współpracy między spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny i Urzędem Miejskim w Rabce-Zdroju, odbywają się dyżury w ramach których przedstawiciel PGNiG udziela informacji, w jaki sposób zmienić ogrzewanie na gazowe.

 • Informujemy, że najbliższy dyżur pracownika PGNiG odbędzie się 15.05.2023 r. od godz. 8.00 do godz. 14.00 w pokoju nr 05 (Sala Obrad), w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2.

 • Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłosił przetarg na przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce-Zdroju. Szczegóły zamówienia na Platformie Zakupowej.