Start
Kurenda - informator samorządowy str.6 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 07 września 2023 14:34
 • Uchwała Nr LXIX/520/23 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 09 sierpnia 2023r. w sprawie: zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 • Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, że od dnia 14 sierpnia 2023r. na podstawie Zarządzenia Nr S.0050.127.2022 Burmistrza Rabki-Zdroju z dnia 14 sierpnia 2023 r., odbędą się konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt "Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Rabka- Zdrój na lata 2022-2030”.
  Zachęcamy do zapoznania się z Prognozą oddziaływania na środowisko i zgłaszać swoje uwagi.

 • 1 sierpnia br. w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu odbyło się podpisanie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej prowadzenia na terenie powiatu nowotarskiego w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 roku „Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”.

 • Poseł Anna Paluch przekazała na ręce burmistrza Leszka Świdra promesę na kwotę 800 tysięcy złotych przyznaną w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków. Pieniądze te zostaną przeznaczone na ratowanie zabytkowych obiektów na terenie uzdrowiska.

 • W Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej odbyło się spotkanie z II wicewojewodą małopolskim Mateuszem Małodzińskim. W trakcie spotkania burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder, z udziałem zastępcy Skarbnika Gminy, podpisał umowę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do remontu ul. Gorczańskiej w km od 0+000,00 do 0+450,00 w Rabce-Zdroju.

 • Trwa odbudowa willi "Anioł" w Rabce-Zdroju. Obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego częściowo spłonął podczas pożaru we wrześniu 2018 roku.

 • Rozpoczęły się prace związane z przebudową ulicy Słowackiego. Droga przebudowywana jest na odcinku 228 metrów.

 • Trwa przebudowa ulicy Bystrej. Aktualnie prowadzone są prace związane z przebudową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

 • Ruszyła przebudowa drogi osiedlowej ul. Chopina. Rozpoczęta przebudowa i modernizacja drogi potrwa siedem miesięcy.

 • Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju prowadzona jest budowa nowego boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią koło Szkoły Podstawowej nr 3 na Słonem.

 • Prace na górnym odcinku ulicy Poniatowskiego powoli zmierzają do końca. Robotnicy położyli już obrzeża chodnika.

 • Posuwają się prace przy remoncie deptaka zdrojowego w Rabce-Zdroju. Robotnicy ułożyli już krawężniki i kostkę na połowie traktu, od strony amfiteatru. Teraz w budowie jest druga połowa deptaku, ta sąsiadująca z budynkami uzdrowiskowymi.

 • Widać już efekty prac przy przebudowie Rynku. Robotnicy położyli już obrzeża i układają granitową kostkę na chodnikach, miejscach postojowych i na ulicy. Prace posuwają się do przodu.

 • W sali obrad Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Awanse z rąk burmistrza Leszka Świdra odebrało czterech nauczycieli z miasta i gminy Rabka-Zdrój.

 • 25 sierpnia w siedzibie Spółki "Uzdrowisko Rabka" S.A. przy ul. Orkana 49 została podpisana umowa na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja budynków Uzdrowiskowego Szpitala Kardiologicznego oraz Uzdrowiskowego Szpitala Dziecięcego "Olszówka" w Rabce-Zdroju". Dotacja w wysokości 5 062 237,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie została przyznana "Uzdrowisko Rabka" S.A. w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1„Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

 • NFOŚiGW reprezentował Zastępca Prezesa Zarządu Pan Artur Michalski, "Uzdrowisko Rabka" S.A. Pani Anna Źrubek Prezes Zarządu. Uroczystość uświetniła swoją obecnością Pani Poseł Anna Paluch, która aktywnie wspiera lokalne inicjatywy mające na celu rozwój całego naszego regionu.

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” (III edycja). Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 03.08.2023 r. do wyczerpania środków.

 • Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie informuje, że przed Wojewodą Małopolskim trwają postępowania mające na celu ustalenie wysokości odszkodowań za nieruchomości zajęte pod rozbudowę linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz.