Start Nr 147 Awaria dystrybutora str.1
Awaria dystrybutora str.1

Słabość i rozkład instytucji państwowych po zakończonej 15 października przebudowie państwa według założeń i opracowań prezesa Kaczyńskiego, ukazał się jaskrawo już kilka dni po zmianie rządu. Tworzenie aktów prawnych pod bieżące, polityczne potrzeby, powoływanie różnych, dublujących się „narodowych” instytucji, bezmyślne i dowolne przenoszenie zadań i obowiązków pomiędzy różnymi organami doprowadziło do sytuacji, w której odpowiedź na pytanie, czy Polska nadal jest państwem prawa nie jest tak oczywiste. Dużą rolę w tym „dziele” odegrał i niestety nadal odgrywa prezydent Duda, który niejeden raz przyłożył rękę (z długopisem) do realizacji idei prezesa Kaczyńskiego.

Jako malutka, ale jednak oficjalna część sfery medialnej, z uwagą śledzimy wydarzenia związane z przy-wracaniem obywatelom mediów, które powinny być narodowe. Czy odwołanie dotychczasowych i powołanie nowych władz Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej odbyło się zgodnie z obowiązującym prawem? I właśnie to, że zmuszeni jesteśmy do zadawania tego typu pytań jest wynikiem rządów Zjednoczonej Prawicy, które doprowadziły do takiego prawnego chaosu, że nie można na takie pytanie odpowiedzieć jednoznacznie.