Start Nr 147 Spacery po Rabce str.10
Spacery po Rabce str.10

Budżetowa sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju za nami. W budżecie założono dochody na poziomie 86,8 mln zł, a wydatki na poziomie 91,3 mln zł. Założony deficyt ma wynieść 4,4 mln zł. W dziale Kurenda Samorządowa naszej gazety zamieściliśmy kilka podstawowych danych z tego dokumentu. W zaplanowanej na wydatki bieżące kwocie 74,9 mln zł., 56,1 mln zł. przeznaczono na wydatki bieżące, obejmujące głównie wydatki na wynagrodzenia i składki oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych tych jednostek. Na inwestycje przeznaczono 16,4 mln zł., tj. 17,5%.