Start Nr 148 Spacery po Rabce str.12
Spacery po Rabce str.12

Mija ponad pięcioletnia kadencja burmistrza Leszka Świdra. Zaprosiłem więc pana burmistrza, aby w lutowym "Spacerze" przyjrzeć się realizacji programu wyborczego, z którym pan Leszek Świder w 2018 r. przystąpił do wyborów. W oparciu o rozmowę i otrzymane od burmistrza materiały gotowy "Spacer" odesłałem do autoryzacji i tu niestety spotkała mnie przykrość. Panu burmistrzowi nie spodobało się pytanie o niezrealizowane punkty programu wyborczego i do zamknięcia tego numeru nie autoryzował przesłanego mu tekstu. W związku z tym "Spaceru" w już napisanej wersji nie mogłem zamieścić. A skoro tak, to realizację kilku punktów programu pana Leszka Świdra z 2018 roku oceniłem na podstawie BIP i własnych spostrzeżeń.