Start Nr 148 Przez pryzmat wartości str.18
Przez pryzmat wartości str.18

Rozmawiam z panią Elżbietą Szarawarą, uhonorowaną statuetką „Osobowość Rabki-Zdroju” w dziedzinie społecznej za 2022 rok. Statuetki te zostały wręczone w listopadzie 2023 roku.