Start Nr 149 Krótko-szybko o lutym str.3
Krótko-szybko o lutym str.3
  • Od 11 do 12 października 2024r. odbędą się obchody 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. E. Romera w Rabce-Zdroju - poinformowali organizatorzy.

  • Podsumowanie działalności Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rabce-Zdroju za 2023 r.
    W 2023 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Rabce-Zdroju służbę pełniło 41 strażaków, a wśród nich 6 oficerów, 13 aspirantów, 22 podoficerów.

  • 4 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Chabówka za rok 2023. Spotkanie podsumowujące miniony rok otworzył prezes Piotr Nowak.

  • W Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponicach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2023. Otwarcia zebrania dokonał prezes dh Czesław Rapacz.

  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przygotowuje uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, tj. niewidomych lub słabowidzących i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym do samodzielności w życiu dorosłym. Trwa rekrutacja.
    Kontakt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Św. Tereski w Rabce-Zdroju, ul. Słoneczna 11, tel. 18 267 65 25