Start Nr 149 Kurenda. Informator samorządowy. str.6
Kurenda. Informator samorządowy. str.6
 • Uchwały podjęte podczas LXXIX posiedzenia Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 31 stycznia 2024 r.
  - Uchwała Nr LXXIX/588/24 w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXVII/575/23 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 06 października 2023 r. (data wpływu) na Burmistrza Miasta Rabki – Zdroju, dotyczącej kwoty podatku oraz numeru skrytki pocztowej skarżącego opatrzonej Nr Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju ORG. 1510.8.2023. i przekazania skargi według właściwości Burmistrzowi Rabki – Zdroju.
  - Uchwała Nr LXXIX/587/24 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (park zdrojowy, teren obok boiska do piłki plażowej)
  - Uchwała Nr LXXIX/586/24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rabce–Zdroju w trybie przetargowym
  - Uchwała Nr LXXIX/586/24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rabce–Zdroju w trybie przetargowym
  - Uchwała Nr LXXIX/585/24 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (teren przy kiosku prasowym ul. Rynek)
  - Uchwała Nr LXXIX/584/24 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (ul. Rynek teren przed budynkiem nr 8A)
  - Uchwała Nr LXXIX/583/24 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/160/20 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pono-szenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozba-wionym uprawnionym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

 • Urząd Miejski w Rabce-Zdroju wydał ulotkę w której można znaleźć wszystkie najważniejsze informacje dotyczące inwestycji, pozyskanych środkach zewnętrznych, budżetu gminy, edukacji, wydarzeń kulturalnych i planów na przyszłość.
  Zachęcamy do zapoznania się z ulotką Gminy Rabka-Zdrój podsumowującą 2023 rok - https://gmina.rabka.pl/download/1821

 • Burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder wziął udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, które odbyło się w Muszynie. Nasze miasto jest członkiem tego stowarzyszenia, które reprezentuje interesy gmin posiadających status uzdrowiska.

 • W Urzędzie Gminy Nowy Targ wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar wraz z 15 samorządowcami podpisał umowy na przebudowy, rozbudowy, odbudowy i remonty dróg z powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego. W wydarzeniu uczestniczyli także posłanka Weronika Smarduch oraz II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.

 • Prezydent RP Andrzej Duda uhonorował odznaczeniami państwowymi trzynastu pracowników Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju. Medale „Za Długoletnią Służbę” wręczyła wicewojewoda małopolska, pani Elżbieta Achinger, podczas uroczystości w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju. Pracownikom Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju przyznano: 1Złoty, 9 Srebrnych i 3 Brązowe medale.

 • Spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Małopolska, do której należy gmina Rabka-Zdrój, ogłosiła przetarg na budowę budynku wielomieszkaniowego na miejskiej działce przy ulicy Kilińskiego.

 • Na mocy porozumienia między Urzędem Miejskim w Rabce-Zdroju a prywatnym dzierżawcą terenu na terenie Parku Zdrojowego, w miejscu nieczynnych od lat i zdewastowanych miejskich szaletów, powstały nowe.

 • W najnowszym rankingu gmin pisma samorządu terytorialnego Wspólnota, obejmującym mijającą kadencję, która rozpoczęła się w 2018 roku, gmina Rabka-Zdrój zajęła wysokie 178 miejsce na 631 sklasyfikowanych gmin w całej Polsce.
  Więcej informacji: https://wspolnota.org.pl/news-rankingi/ranking-sukces-kadencji-2018-2023

 • Do użytku pasażerów oddany już został nowy przystanek kolejowy - Chabówka Stadion. To zupełnie nowy przystanek, którego powstanie skróciło czas przejazdu pociągów na trasie Kraków - Zakopane, bowiem nie muszą one teraz, bez potrzeby, wjeżdżać dalej, do centrum miejscowości.

 • Trwa przebudowa ulicy Gorczańskiej. Roboty obejmują odcinek o długości 900 metrów.

 • 7 firm złożyło oferty w przetargu ogłoszonym przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju na stabilizację osuwiska wraz z odbudową istniejącego odcinka drogi gminnej nr 364558 K ul. Zakopiańska. Ceny wynoszą od 4 do 6 milionów złotych.

 • Inwestycje w termomodernizację oraz zieloną energię mają sens i przynoszą efekty. Wysiłek finansowy mieszkańców i gminy dał efekt w postaci czterokrotnego zmniejszenia liczby dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego dla stężeń 24-godzinnych dla pyłu zawieszonego PM10.

 • Do końca marca można zgłaszać kandydatów do tytułu Osobowość Rabki-Zdroju. Nagrodę przyznaje się za wybitne osiągnięcia na arenie międzynarodowej i krajowej w dziedzinie oświaty, kultury, sportu i turystyki za rok ubiegły oraz za całokształt działalności w dziedzinie społecznej, zdrowia oraz w sferze przedsiębiorczości.
  Regulamin Nagrody i formularz wniosku do pobrania https://gmina.rabka.pl/download/1575.