Start Nr 149 godki gwarom pisane - Patrzency ze sałasa str.19
godki gwarom pisane - Patrzency ze sałasa str.19

Deep, Linda i jo

Moi ostomili! Nei mało wiela brakowało, a juz byk do wos nie napisoł ani słówecka…! Nei kie Radachtorko Nacelno przecytoła te piyrse słowa, to kcioła lecieć po AED! Ponbócek strzóg, ze jakuratnie ftosi go zabroł stamtela. Hale sie kocisko namiesało, popod nozyska Redachtorce, wyskocyła beskurdyja pierońsko nie wiadom skond, a Red.Nac. piyrse odbiła sie od lampy, pote na dźwierza, schody, jesce roz na dźwierza, ze dopiero skóńcyła na wycieracce tom hipkacke! A wiycie coz to jes AED? Bo Red. Nac. mało nie zabiło!!! Trza uwazować barz! Nei jo teroz zek jes wyucony do imentu!!! A ze jesce przy casie o mały figiel nie ostołek „jaktorem”, to musem za kolejom opowiedzieć syćko, bo Redachtorka tys sie juz uspokoiła i siedła przy swoim piecyku.