Start Nr 150 Z historii Rabki. O władzy lokalnej po Konstytucji kwietniowej str.14
Z historii Rabki. O władzy lokalnej po Konstytucji kwietniowej str.14

Przy okazji właśnie odbytych wyborów samorządowych przybliżymy naszym Czytelnikom problemy, z jakimi borykały się samorządy po uchwaleniu Ustawy Konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 r.

Stanisław Kaczorowski w 1 numerze Wiadomości Rabczańskich z 1937 roku, w artykule „PODHALE wobec zmian w ustroju samorządu terytorialnego” analizuje, jak ta Ustawa wpłynęła na zarządzanie gminami.