Start Nr 152 Kurenda - informator samorządowy str.5
Kurenda - informator samorządowy str.5
 • Uchwały podjęte podczas II posiedzenia Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 maja 2024r.:
  - Uchwała Nr II/3/24 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

 • Uchwały podjęte podczas I posiedzenia Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 maja 2024r.:
  - UCHWAŁA NR I/1/24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
  - UCHWAŁA NR I/2/24 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

 • Rada Miejska w Rabce-Zdroju powołała Miejską Komisję Wyborczą, która przeprowadzi zaplanowane na ten rok wybory sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Chabówka, Ponice i Rdzawka oraz organów osiedli w Rabce-Zdroju. Wybory sołtysów odbędą się 21 lipca, a wybory zarządów rabczańskich osiedli w terminach od 19 czerwca do 4 lipca.

 • Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, iż w okresie od 3 do 14 czerwca 2024 r. można składać wnioski o stypendium dla uczniów zdolnych. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój.
  Wniosek do pobrania pod linkiem:
  https://bip.malopolska.pl/grabkazdroj,a,2467234,stypendium-burmistrza-rabki-zdroju-dla-zdolnych-uczniow.html

 • Rada Miejska w Rabce-Zdroju, na wniosek przewodniczącego Rafała Hajdyły, podniosła wynagrodzenie burmistrzowi Leszkowi Świdrowi. Od trzech lat zarabiał on 19 tys. 233 zł miesięcznie brutto, teraz jego wynagrodzenie wzrosło do 20 tys. 13 zł. To podwyżka o niespełna 800 zł. Za podwyżką zagłosowało 8 radnych, 5 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

 • Podczas II sesji nowo wybrana Rada Miejska w Rabce-Zdroju powołała stałe komisje rady i dokonała wyboru składów komisji oraz ich przewodniczących. Powołano pięć komisji: Komisję Rewizyjną, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, Komisję Uzdrowiskową, Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami oraz Komisję Edukacji, Kultury i Sportu.

 • Wybrany na kolejną kadencję burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder, złożył przed Radą Miejską w Rabce-Zdroju ślubowanie. Ślubował dochować wierności prawu, a powierzony mu urząd sprawować dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców. Zakończył je słowami "Tak mi dopomóż Bóg".

 • Podczas I Sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju nowo wybrani radni odebrali z rąk przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Rabce- Zdroju Pawła Stachury zaświadczenia o wyborze na radnego oraz złożyli uroczyste ślubowanie.

 • Na terenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju trwają prace remontowe.

 • Trwają prace naprawcze na zamkniętym odcinku ulicy Zakopiańskiej w Rabce-Zdroju.

 • Na mocy porozumienia o współpracy między spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny i Urzędem Miejskim w Rabce-Zdroju, odbywają się dyżury w ramach których przedstawiciel PGNiG udziela informacji, w jaki sposób zmienić ogrzewanie na gazowe. Informujemy, że najbliższy dyżur pracownika PGNiG odbędzie się 24 czerwca 2024 r. od godz. 8.00 do godz. 14.00 w pokoju nr 05 (Sala Obrad), w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2.

 • Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka-Zdrój z wyłączeniem strefy „A” ochrony uzdrowiskowej dla części obszaru miasta Rabka- Zdrój - „Rabka-Zdrój Centrum” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  https://bip.malopolska.pl/grabkazdroj,a,2470545,ogloszenie-z-dnia-27-czerwca-2024-r-o-wylozeniu-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowe.html

 • Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka-Zdrój z wyłączeniem strefy „A” ochrony uzdrowiskowej dla części obszaru miasta Rabka- Zdrój - „Rabka-Zdrój Zaryte” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  https://bip.malopolska.pl/grabkazdroj,a,2471130,ogloszenie-z-dnia-27-maja-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowa.html