Start Nr 152 Dawnej Rabki Czar - dodatek specjalny
Dawnej Rabki Czar - dodatek specjalny

W dodatku specjalnym:

Reprint drugiego numeru WR ze stycznia 1937 r. str. 1-12

Ogólne uwagi o leczeniu klimatyczno-zdrojowym ..s. 1

Rodzicom pod rozwagę. ....................................... s. 2

Co daje Rabka, narciarzowi-turyście ................... s. 4

Kronika Rabki ........................................................ s. 5

Z kroniki gminnej w Rabce -Zdroju. ....................... s. 6

Cirkała ................................................................... s. 7

Spis lekarzy ordynujących w sezonie

zimowym w Zdrojowisku. ....................................... s. 8

Hotele, taryfy i koszty pobytu ................................. s. 9

Ogłoszenia, reklamy .............................................. s. 10-12

 

Opowieść o powstaniu uzdrowiska ....................... s. 13

Organistówka w Rabce - Zdroju ........................... s. 15

Apteka Pod Gwiazdą mgra Stanisława Miętusa ...... s. 17

Budynek Apteki pod Gwiazdą 1920r. - foto ze zbiorów Piotra Kuczaja

Program Pikniku .................................................... s. 19

Wsparli nas ............................................................ s. 20