Start Nr 153 Pamiętnik kulturalny str.17
Pamiętnik kulturalny str.17
 • W Belwederze Maria Sokół-Augustyńska, Prezeska Fundacji im. Zofii Rydet, odebrała z rąk dr Pawła Pietrzaka dokument potwierdzający wpis na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata dzieło Zofii Rydet „Zapis socjologiczny”.
  O Zofii Rydet i Zapisie socjologicznym przeczy-tają Państwo na stronie https://zofiarydet.com/pl.
  Tam też znajdą Państwo archiwum fotografii.

 • Stowarzyszenie Dawnej Rabki Czar po raz kolejny zabrało mieszkańców i turystów w podróż w czasie. Retro piknik, stylizowany na latach przedwojennych, jest już stałym punktem kalendarza rabczańskich wydarzeń kulturalnych i uznawany jest, obok Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festiwal, za jedno z najważniejszych i najlepiej promujących miasto wydarzeń.

 • W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju odbyło się rozstrzygniecie X edycji konkursu "Pięknego Czytania". W tym roku wzięło w nim udział 28 uczniów z klas 1-7 Szkół Podstawowych z Rabki-Zdroju i okolic. Jury w składzie Magdalena Zalewska-Tomalak polonistka i Cezary Skrocki aktor Teatru Chrząszcz w Trzcinie przesłuchało wszystkich uczestników i przyznało nagrody i wyróżnienia.

 • Tradycyjnie, na zakończenie roku szkolnego, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina w Rabce-Zdroju zaprosiła rodziców, krewnych uczniów i gości wśród których byli m.in. sekretarz Urzędu Miejskiego Robert Wodziak, dyrektor Centrum Kultury Bolesław Bara, przewodniczący rady Rafał Hajdyła i radni miejscy na Koncert Szkolny, będący podsumowaniem tegorocznej pracy. W sali Teatru Lalek „Rabcio” występujący zaprezentowali to, czego nauczyli się pod czujnym okiem nauczycieli.

 • W rabczańskim Amfiteatrze odbył się 47. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych. To jeden z najważniejszych przeglądów dziecięcych zespołów folklory-stycznych w kraju. Wzięło w nim udział 14 dziecięcych zespołów folklorystycznych z terenu Karpat i Podkarpacia, które zaprezentowały folklor dziecięcy Lachów Sądeckich, Górali Nadpopradzkich, Spiskich, Orawskich, Śląskich, Żywieckich, Kliszczackich, Sądeckich, Podhalańskich.

 • Na scenie Teatru Lalek „Rabcio” odbył się IV Przegląd Przedszkolnych Grup Teatralnych „Mała Scenka”, którego organizatorem było Przedszkole w Chabówce. Wzięło w nim udział 7 przedszkoli z terenu Gminy Rabka-Zdrój.

 • W rabczańskim amfiteatrze odbył się pokaz z okazji zakończenia roku szkolnego tancerzy ze szkoły tańca So Beat Anety Tucznio. Przygotowali oni taneczny i wokalny spektakl, który był podsumowaniem całorocznej pracy grup dziecięcych oraz młodzieżowych. Na scenie mogliśmy zobaczyć dzieci i młodzież od lat 4 do 19-tu.

 • W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju odbyło się spotkanie z Grzegorzem Moskalem, współautorem razem z Michałem Raptą i Wojciechem Tuptą, książki "Mroczne sekrety willi Tereska". Autor opowiedział o wznowionej edycji książki historycznej, opisującej nazistowskie zbrodnie dokonywane w Rabce na Żydach i Polakach, która pierwotnie ukazała się w 2009 roku. Po 15 latach książka doczekała się wznowienia za sprawą Fundacji Rozwoju Regionu Rabka.